สารบัญบล็อกราชบุรีศึกษา

บล็อกราชบุรีศึกษานี้จัดแบ่งการบันทึกข้อมูลและความรู้ออกเป็น 41 ด้าน ดังนี้
 1. การประกอบอาชีพ
 2. การศึกษา
 3. การเมือง การปกครอง
 4. การแพทย์ สาธารณสุข สุขภาพและอนามัย
 5. กีฬาและนันทนาการ
 6. เกี่ยวกับราชบุรีศึกษา
 7. ข่าวจากผู้สื่อข่าวประจำบล็อก
 8. ความรู้ทั่วไป
 9. คำถามที่รอคำตอบ
 10. คู่มือการจัดการความรู้โดยใช้บล็อก
 11. งานวิจัยเกี่ยวกับราชบุรี
 12. จดหมายเหตุราชบุรี
 13. ชุมชนและสังคม
 14. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 15. บันทึกเหตุการณ์สำคัญ
 16. บุคคลสำคัญ ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 17. บรรณานุกรม
 18. ประวัติ ตำนาน และเรื่องเล่า
 19. แผนผังบล็อกราชบุรีศึกษา
 20. ผลิตภัณฑ์ของฝาก ของที่ระลึก และ OTOP
 21. ผู้สนับสนุนบล็อกราชบุรีศึกษา
 22. เพลงและบทกวี
 23. ภาพถ่ายราชบุรี
 24. ภาพเก่าเล่าอดีต
 25. โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก
 26. ราชบุรีศึกษา
 27. รวมลิงค์ราชบุรี
 28. รวมคลิบวีดีโอทั่วไปราชบุรี
 29. รวมคลิบวีดีโอข่าวราชบุรี
 30. รวมแผนที่ราชบุรี
 31. รวมพลคนเขียนบล็อก
 32. วัด ศาสนา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 33. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานและโบราณวัตถุ
 34. สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
 35. สภาพเศรษฐกิจและสังคม
 36. สื่อมวลชนและโทรศัพท์สำคัญ
 37. สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม
 38. หนังสือและเอกสารสำคัญ
 39. อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม
 40. ห้องสมุดไฟล์-ราชบุรีศึกษา
 41. GPS to Ratchburi
ท่านสามารถค้นหาบทความในแต่ละด้านได้ง่ายและรวดเร็ว โดยดูที่หัวเรื่องในแต่ละด้าน (ด้านล่าง) แล้วคลิกดูบทความ  จากนั้น บทความทั้งหมดที่บันทึกไว้ด้านนั้นๆ จะปรากฏให้เห็นเรียงตามลำดับอักษร ท่านอยากอ่านบทความใดสามารถคลิกเข้าไปชมได้เลย

และหากท่านต้องการดูอัลบั๊มภาพทั้งหมดในบล็อกราชบุรีศึกษา ให้ตามคลิกที่อยู่ด้านล่างนี้ http://picasaweb.google.com/Sratchaburi

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น